Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Suara ROH KUDUS
 Suara ROH KUDUS


Pesan TUHAN untuk kita :


Bertahanlah!

Bersiaplah wahai anak-anak-Ku.!

Putera-puteri-Ku yang Aku kasihi yang kepadamulah hati-Ku berkenan.!


Adakanlah pemberesan jikalau kalian merasa ada yang salah dan keliru di hati kalian.

Berjalanlah bersama-Ku!

Jangan bertingkah gegabah wahai anak-anak-Ku, putera-puteri-Ku.


Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.


Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa.


dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus,

Efesus 6:18 TB


Berjaga-jagalah bersiap-siaplah!


Waktu kedatangan-Ku telah hampir tiba!


Jangan padamkan Roh nyalakanlah pelitamu itu. Biarlah rohmu bernyala-nyalah dan layanilah Aku sebagai TUHAN Allah atas hidup kalian!


Aku Allah Yeshua Hamshiack yang berfirman melalui putri-Ku yang teramat Aku kasihi dengarkanlah dia sebagai utusan-Ku.

mereka yang Aku pakai telah Aku utus untuk memberitakan kabar sukacita.


Yesaya 61:1-7

Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara,


untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung,


untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka “pohon tarbantin kebenaran”, “tanaman TUHAN” untuk memperlihatkan keagungan-Nya.


Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi; mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi.


Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu.


Tetapi kamu akan disebut imam TUHAN dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka.


Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu.


Tuhan Yesus mengasihimu🙏✝️


Wahai kamu pembawa berita keselamatan.

Kerjakanlah tugasmu tugas kalian! Gunakanlah talenta yang ada pada kalian!

Pergunakanlah itu semua untuk kemuliaan nama TUHAN Allah atas hidupmu.

Jeshua Hamashiack mengasihi kalian!


Isi pesan firman-Ku haruslah tersampaikan!

Jangan pernah merasa jemu membaca firman-Ku. Firman kebenaran.


Aku menyertai kalian senantiasa memberkati kalian dalam tugas  pelayanan kerja kalian dalam menyambut hari kedatangan-Ku!


Bergegaslah!

Bersiaplah wahai putera-puteri-Ku.


Aku tidak menunda!

Waktu-Ku adalah waktu yang terbaik bagi kalian para umat-Ku hamba-hamba-Ku pelayan-pelayan-Ku wahai anak-anak-Ku para mempelai-mempelai-Ku yang kekasih.


Aku berkata kepada kalian semua; Setialah hingga akhir. Sehingga kalian memperoleh apa yang telah Aku janjikan.


Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.


Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.


Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai perjalanan hidup kalian!


Sampai jumpa di Yerusalem baru.


Aku ALLAH YESHUA HAMASHIACK YANG BERSAKSI BERSAMA ROHMU.


Roh-Ku akan menuntun kalian menuju kepada tahap kesempurnahan.


Jangan bertingkah gegabah! Berhati-hatilah.

Sebab musuh ada di sekelilingmu.


Mereka menunggu dipintu rumahmu. Jikalau kalian membuka cela dipintu rumah hati kalian! Maka mereka akan masuk dan mendapatkan kamu untuk memasukkanmu ke dalam tawanan orang-orang terpenjara. Mereka berusaha mengikatmu dengan berbagai-bagau tawaran dunia. Iming-iming dunia.


Jangan gegabah, tetaplah berjalan bersama-Ku.

Hiduplah di dalam terang kasih-Ku.

Maka kasih-Ku akan menyinari hidupmu sepanjang hari sepanjang hidup kalian!


Berjuanglah hingga akhir hingga kalian beroleh mahkota kehidupan yang senantiasa telah Aku janjikan.


Apa yang Kuikrarkan yaitu perjanjian abadi di dalam kekekalan.

Kehidupan kekal abadi di dalam Kerajaan Sorga.


Tuhan Yeshua memberkati dan mengasihi kita semua.


Terpujilah Bapa "YAHWEH RUACH KOODES ALLAH YESHUA HAMASHIACK ALLAH ROH KUDUS🙏🕊✝️🛐


KUASA ROH KUDUS MENYERTAI DAN MEMBIMBING KITA SEMUA ANAK-ANAKNYA!

Posting Komentar untuk "Suara ROH KUDUS"