Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Syahadatul Haq

Melalui buku "Syahadatul Haq", Abul A'la al-Maududi mendedahkan kepada kita bahwa perkara muslim itu bukan sebatas pengucapan dua kalimat syahadat saja. 

Syahadat yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menjadikan syahadat sebagai ruh dalam hidup kita. Karena syahadat itu terbagi dua. Yakni syahadat perkataan yang mengucapkan persaksian Tauhid. Bukan hanya dengan ikrar, tapi juga mendakwahkannya kepada semua manusia. dan Yang kedua, Syahadat Perbuatan, yakni dengan menerapkan ruh islam dalam kehidupan. Menjadi muslim ketika berpolitik, bersosial, berniaga dan sebagainya. Disanalah wujud Syahadatul Haq.

Untuk lebih jelasnya silakan DOWNLOAD EBOOKNYA DI SINI

Posting Komentar untuk "Syahadatul Haq"