Waspada Dengan Anugerah .... - gcway media

Waspada Dengan Anugerah ....

Waspada Dengan Anugerah:

Orang-orang yang mendapat anugerah hafal al Qur'an, paham al Qur'an dan berbagai prestasi apapun berkaitan dengan al Qur'an harus selalu mewaspadai munculnya sifat dan perasaan "paling benar/baik/sholih", karena ini sangat berbahaya bagi perjalanan ibadahnya.
Cukuplah dia bersyukur dan berusaha menebar rahmat kepada orang lain sebagai upaya membalas anugerah Allah berupa al Qur'an kepadanya.

Ketika Ibnu Katsir menafsirkan QS al A'rof ayat 175, yang berbunyi

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ .. الآية {الأعراف: 175}

Beliau meriwayatkan sebuah hadist riwayat Abu Ya'la, dari Hudzaifah al-Yaman RA yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

«إن مما أتخوفَ عليكم رجلٌ قرأ القرآن، حتى إذا رُئِيتْ بهجتُه عليه، وكان رِدْءًا للإسلام، انسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك»

"Sesungguhnya diantara yang aku takutkan terjadi pada kalian adalah seseorang yang membaca al-Qur`an, sehingga terlihat pada dirinya pesona al-Qur`an, diapun menjadi pendukung Islam; kemudian terkuliti darinya (berbalik dari asalnya, keluar dari ajaran Islam) & melemparkannya ke belakang, diapun pergi ke tetangganya dengan membawa pedang & menuduh sang tetangga sebagai orang musyrik".

Hudzaifah berkata:
يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك : الرامي، أو المرمي؟

"Wahai Nabi Allah, siapakah di antara mereka yang lebih pantas dengan kesyirikan: yang menuduh atau yang dituduh?"

Rasulullah SAW bersabda:
«بل الرامي»

"Sang penuduhlah (yang lebih pantas dengan kesyirikan)".

.
HR. Ibnu Hibban dan Al Bazzar dengan sanad yang jayyid, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam "at Taarikh al Kabiir".
...
..
.
Ini nasehat kepada diri sendiri dan sesiapa yang ingin mengambil pelajaran.
Mohon Maaf.

Re-post dari FB Ust. M.Afifudin Dimyathi